Uppdatering

Publicerat den Uppdaterat den

Vi har nu fått in över 300 påskrivna avtal !    OBSERVERA att första inbetalning på 10,000 kronor skall göras under augusti.