Senaste nytt

2016-05-18  19.00 :  Årsstämma på Bullaregården.

2016-05-10 : Fibersvetsning på södra Fressland – vissa driftsavbrott under dagen.

2016-04-07 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2016-04-04 : 5 ändrade fastigheter (nya ägare) samt 4 aktiverade och 2 nya fastigheter anmälda till Telia.  Installationer har påbörjats på Smeviken och på Arnäs.

2016-03-03 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2016-02-24 :  Om ni funderar på att ansluta en ny fastighet eller aktivera ett ”vilande” abonnemang : Hör av er snarast till info(snabel@)sundshultfiber.se, till er områdesansvarig, eller till PerL.Kjellberg(snabel@)telia.com.  Vi har nämligen ett par nya fastigheter på gång under våren.  Enligt avtalet med Telia kan vi inte göra mer än fyra beställningar  varje år, och vi har redan gjort en i år, så vi får försöka samla ihop ärendena. 

2016-02-23 :  Information om hur man kopplar in gratis Play-tjänster på TV:n  :  Telias Play-tjänster

2016-01-14 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2015-11-26 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-10-22 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-10-02 : Om ni funderar på att aktivera ett ”vilande” abonnemang : Hör av er snarast till info(snabel@)sundshultfiber.se, till er områdesansvarig, eller till PerL.Kjellberg(snabel@)telia.com.  Vi har nämligen ett par sådana aktiveringar på gång. 

2015-10-01 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-09-08 : Flera ändringar (ägarbyten och aktiveringar) har inkommit och skall föras in i systemet. Fyra nya medlemmar har tillkommit, projektering planeras.

Gör gärna bredbandstestet på http://pejl.svt.se/bredband/formular/ ! 

 2015-08-14 : De två sista fastigheterna på listan är nu inkopplade.  Samarbetet med Telia/Eltel fungerar bättre och bättre.

2015-07-27 : En femte fastighet som anmäldes i december 2014 är nu igång !  Dessutom en som anmäldes i mars.

2015-07-01 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-06-30 : 4 av de fastigheter som anmäldes i december 2014 är nu igång !  Dessutom en som anmäldes i maj, nytt rekord !

2015-06-10 : Styrelsemöte,  se protokoll.  3 nya fastigheter har anmälts.

2015-05-06 : Årsstämma, Bullaregården 19.00, se protokoll. Även styrelsemöte, se protokoll.

2015-04-22 : Arbetet med kompletterande anmälningar till Telia pågår tyvärr fortfarande. Nu har vi, sent omsider, fått exakt information från Telia om hur dessa anmälningar skall göras.

2015-04-15 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-03-25 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-03-05 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-02-05 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2015-01-15 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2014-12-11 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2014-12-07 : Sammanställning av begärda ändringar inskickad till Telia.   Det rör sig om totalt 15 ändringar på 13 fastigheter : 

6 fastigheter vill gå från ”Vilande” till ”Aktivt”, de vill alltså få ut converter, router, TV-box.  (127, 139, 154, 326, 340, 400).

2 fastigheter vill gå från ” Aktivt” till ” Vilande”, de vill alltså lämna tillbaka converter, router, TV-box.  (040, 325).

2 fastigheter är ej anmälda till Telia tidigare. (415, 419)

5 fastigheter har bytt ägare.  (045, 127, 220, 298, 325).

 

2014-11-20 : Styrelsemöte,  se protokoll. 

2014-10-30 : Styrelsemöte,  se protokoll.  ELTEL kommer att påbörja en andra installationsrunda.  Medlemmar som har aktiva abonnemang,  men ej blivit kontaktade av ELTEL,  uppmanas kontakta respektive områdesansvarig.

2014-10-09 : Styrelsemöte,  se protokoll.  76 fastigheter är nu installerade och klara ! Hastigheter runt 130 Mbits/s uppmätta åt bägge håll se Mätning.pdf

2014-09-18 : Styrelsemöte,  se protokoll.  ELTEL börjar ringa medlemmar under nästa vecka för att boka tid för installation.

2014-08-28 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2014-08-02 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2014-05-27 : Årsstämma, Bullaregården 19.00, se protokoll. Även styrelsemöte.

2014-05-22 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2014-05-14 : Plöjning på Arnäs avslutad.

2014-05-04 : Plöjning på Arnäs beräknas påbörjas antingen torsdag 2014-05-08 eller måndag 2014-05-12.

2014-04-29 : Styrelsemöte,  se protokoll.

2014-04-10 : Styrelsemöte, se protokoll.     Våra ”kollegor” Sannäs fiber har nu fått igång trafiken, se artikel  Sannäs fiber

2014-03-20 : Styrelsemöte, se protokoll.

2014-03-04 :  Intressant artikel från hemsidan helagotland.se : Fiber ökar fastighetsvärdet med 70,000 kronor…   .140304 Hela Gotland

2014-02-27 : Styrelsemöte, se protokoll.

2014-02-06 : Styrelsemöte, se protokoll.

2014-01-25 : Extra styrelsemöte, se protokoll.

2014-01-16 : Styrelsemöte, se protokoll.

2013-12-17 : Styrelsemöte, se protokoll.

2013-11-28 : Styrelsemöte, se protokoll. 

2013-11-14 : Styrelsemöte, se protokoll. Blåsning nästan klar på västsidan. Alla nyttjandeavtal har nu kommit in.

2013-10-21 : Styrelsemöte, se protokoll. 354 påskrivna avtal, varav 341 ”fullpris” och 13 ”B-fastigheter”.  Vi saknar fortfarande ett antal ”nyttjandeavtal” där medlemmarna skall välja aktivt eller vilande abonnemang. Denna information är nödvändig för att föreningen skall kunna beställa inkoppling.

2013-10-07 : Blåsning av fiber påbörjas.

2013-10-03 : Styrelsemöte, se protokoll.

2013-09-26 : 350 påskrivna avtal, varav 337 ”fullpris” och 13 ”B-fastigheter” !

2013-09-19 : Styrelsemöte, se protokoll. 5 nya fastigheter anmälda ! 

2013-09-18 :  Intressant artikel om mobilt bredband

2013-09-03 : Styrelsemöte, se protokoll. Flera nya anslutningsavtal inkomna ! Omkring 45 nyttjandeavtal saknas fortfarande, viktigt att dessa kommer in.

2013-08-26 : Nya medlemslistor upplagda under ”Föreningsdokument”.  Observera att samtliga medlemmar, även de som tackat nej till avtalet, fortfarande finns med i listorna. (Undantag – en medlem som inte vill ”publiceras”). Tyvärr missades sorteringen på fastighetsbeteckning i filen ”Fastighet” – kommer att fixas i nästa utgåva.

2013-08-22 : Styrelsemöte, se protokoll.  Områdena Smeviken, Tveten och Fressland är nu klara för blåsning av fiber.  Nya ansökningar fortsätter att komma in.

2013-08-13 : Styrelsemöte, se protokoll.  

2013-08-02 : Styrelsemöte på Älgemon 18.00.

2013-08-01 : Svettigt jobb i hettan !  Plöjargänget har nått Kristinedal.  

IMG_1324

2013-07-02 : Styrelsemöte, se protokoll.  

2013-06-18 : Styrelsemöte, se protokoll. 

2013-05-30  : Föreningsstämma på Bullargården, se protokoll. Cirka 80 medlemmar deltog.

2013-05-23  : Styrelsemöte, se protokoll. 

2013-05-22 : Plöjning av slang påbörjades på södra Fressland. Samförläggning med Vattenfall påbörjades på Klageröd med omnejd.

2013-05-02  : Styrelsemöte,se protokoll. Två nya fastigheter godkändes.

2013-04-16  : Styrelsemöte,se protokoll.  

2013-04-03  : Styrelsemöte,se protokoll.  Två nya fastigheter godkändes.

2013-03-12  : Styrelsemöte,se protokoll.  En ny fastighet godkändes.

2013-02-28  : Styrelsemöte, se protokoll.  7 nya fastigheter godkändes av styrelsen !

2013-02-27 : Tryckningar under väg och vattendrag gjordes på Smeviken, Tveten, Grimmeland och Fressland. Bild på aggregatet samt Martin (skymd) och Bosse från Bananborrning Väst.

IMG_0934

2013-02-07 : Informationsmöte för alla medlemmar på Bullaregården torsdag 19.00. Uppskattningsvis 150 medlemmar samlades för att få information om projektet. Bynet visade ett exempel på hur utrustningen som krävs ser ut.  Föreningen lämnade ut nyttjandeavtal för påskrift. Områdesansvariga kommer att dela ut dessa till de medlemmar som inte hade möjlighet att vara med.

2013-01-31  : Styrelsemöte  (Remne 19.00).

2013-01-21 : Nya medlemslistor publicerade, se flik ”Föreningsdokument”.

2013-01-10  : Styrelsemöte. Planering av informationsmöte. 

2012-12-10  : Styrelsemöte. Plöjningen är nu avslutad på grund av vintervädret, återupptas när tjälen tillåter.

2012-11-22  : Styrelsemöte. Försök med inmätning (se bild nedan) avrapporterades. Tre nya medlemmar godkändes. 

IMG_0621

2012-11-14  : Styrelsemöte. Försök med inmätning planerades.

2012-11-07 :  Styrelsemöte.  Två nya medlemmar godkändes. Planering av fortsatt plöjning – öst eller väst ?

2012-10-25 :   Styrelsemöte. Besök av Peter Sonnius från Bynet, se protokoll. Två nya avtal påskrivna, totalt 317 !

2012-10-04 :   Styrelsemöte. Plöjning/grävning har påbörjats, se protokoll.

2012-09-25 :   Styrelsemöte.  292 inbetalningar har kommit in, men fortfarande saknas ett tiotal från personer som skrivit på avtalen. Arbete med markavtal, tillstånd från myndigheter.

2012-09-18 :   Styrelsemöte.  Alf Sifversson från Blågrön Fiber berättade om sina erfarenheter från föreningsarbetet. 288 inbetalningar har kommit in.

2012-09-06 :   Styrelsemöte samt möte med representanter för Norra Bullarens Fiber.

 2012-08-22 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00). Många inbetalningar har kommit in.

2012-08-07 :  Vi har nu fått in över 300 påskrivna avtal !    OBSERVERA att första inbetalning på 10,000 kronor skall göras under augusti.

2012-08-06 :   Styrelsemöte. Lite ”omstart” efter semestrarna. Se protokoll under flik ”Föreningsdokument”.

2012-07-28 : Nya medlemslistor upplagda på hemsidan, se flik ”Föreningsdokument”. Här kan ni se om ni betalat medlemsavgiften / skrivit på avtalet.

2012-07-19 :   Stämma + styrelsemöte  (Remne 18.30).

2012-07-05 :   Stämma + styrelsemöte  (Remne 18.30).

2012-06-13 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00).

2012-05-23 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00).

2012-05-1519.00    Årsmöte och första föreningsstämma i Bullargården. Omkring 130 deltagare, varav 110 medlemmar.  Stämman fattade beslut om att gå vidare med projektet.  Minst 101 avtal påskrivna direkt efter stämman !

2012-05-08 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00).

2012-04-25 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00).

2012-04-16 :   Styrelsemöte  (Remne 19.00).   Överflyttning av medlemmar till andra föreningar. Se protokoll.

2012-04-11 :   Styrelsemöte planerat men INSTÄLLT.

2012-04-03:  Styrelsemöte. Marcus Ternstedt från Bynet visade den kalkyl han gjort, baserad på de 283 fastigheter vi har i registret.  Kostnaden per anslutning beräknas bli maximalt 20,000 kronor, troligtvis betydligt lägre.

2012-02-29 :  Styrelsemöte.  Bestämdes att Marcus från Bynet skall bjudas in till nästa möte, för att påbörja grovprojekteringen.  Cirka 25 nya medlemmar/fastigheter som skall föras in listan.

2012-01-10:  Styrelsemöte – arbete med medlemsregister, utskick till ägare av sommarstugor skrevs och postades.

2011-09-13: Lyckat stormöte i Bullaregården. Det kom över 200 personer som var intresserade av att vara med och bygga vårt eget fibernät.
2011-07-28: Nu har vi bildat en Ekonomisk förening för fiberkabel i södra Bullaren.