Då var det dags att betala första kapitalinsatsen

Publicerat den Uppdaterat den

Då var det dags att betala första kapitalinsatsen på 10 000 kronor per ansluten fasighetsbeteckning.

Betalningen ska vara oss tillhanda senast 2012-08-31.

 

För att förenkla administrationen önskar vi en kapitalinsats per betalning så ni, i meddelandefältet för betalningen, tydligt kan ange vilken fastighet kapitalinsatsen berör.

Som meddelande för betalningen önskar vi att ni anger som följer:

Fastighetsnummer Medlemsnummer Förnamn Efternamn

Rätt uppgifter för detta hittar ni på era påskrivna anslutningsavtal. Se exemplet nedan:

I detta fall skulle alltså följande anges:

567 M678 Sven Svensson

Betalningen ska ske till vårt bankgiro 786-4655.
För de som betalar från utlandet är vår
SWIFT-adress: SWEDSESS och IBAN-nummret är: SE72 8000 0835 1900 3828 6662.

Uppdatering

Publicerat den Uppdaterat den

Vi har nu fått in över 300 påskrivna avtal !    OBSERVERA att första inbetalning på 10,000 kronor skall göras under augusti.

Sammanfattning av årsstämman 15:e maj 2012

Publicerat den Uppdaterat den

Här följer en liten sammanfattning om vad som sades under stämman vi hade i Bullaregården den 15 maj. Under stämman fattades beslut om att projektet ska fortskrida.

Maxbeloppet har vi satt till 19 500 kr men arbetet är budgeterat till 18 500 kr och vi har förhoppningen att det kan bli billigare ändå.
Inbetalningarna delas upp i tre, varav det första ägartillskottet på 10 000 kr, ska inbetalas under augusti. Det andra tillskottet, på 5 000 kr, bör inte behöva betalas innan februari 2013.
Den tredje inbetalningen vet vi inte hur stor den kommer att vara ännu eller om den kommer behövas alls, beroende på hur arbetet fortlöper.
Vi har som målsättning att projektet ska vara klart under hösten 2013.

Bakgrund

Grunden till denna förening är det faktum att man som glesbygd kan söka ett visst glesbygdsbidrag för att tillsammans, i form av en ekonomisk förening, utveckla glesbygdens anslutningsmöjligheter mot internet med hjälp av fiber. Dessa pengar kommer delvis från EU men också från Länsstyrelsen.

byNet är ett företag som har specialiserat sig på att hjälpa till att starta upp och stödja arbetet i sådana föreningar och har sin bas i Kungälv. De var tidiga ute i branchen och har god erfarenhet och har idag hela Sverige som marknad. Arbetet kring projektering och stödarbete utför de kostnadsfritt mot att de, när projektet sedan är igång, får ensamrätt att sälja allt material iform av slang, fiber och övrig utrustning till föreningen. Detta görs till konkurrenskraftiga priser då de arbetar direkt mot producenterna utan onödiga mellanhänder.

Innan Sundshultfiber Ekonomisk Förening startade så gjorde Tanums Kommun tillsammans med byNet ett projekteringsarbete för att dela in kommunen i geografiska fiberföreningssektorer. Detta för att det, i varje förening, skulle kunna bli ett lagom antal medlemmar. Både ur administrativ synpunkt men även ur ett bidragsperspektiv.
En av dessa sektorer kom alltså att bli Sundshultfiber, namnet kom utav att Sundshult är den anslutningspunkt som kommer att användas för att ansluta föreningsnätet mot omvärlden.

Föreningsinformation

Arbetet med föreningen påbörjades i maj då man gjorde en ansökan om bidrag hos Tingvallsfonden för att dra igång det hela och beviljades 20 000 kr. Därefter gjordes undersökningar för att se hur stor responsen var bland södra Bullarens potentiella medlemmar.
En arbetsgrupp/interimsstyrelse sattes ihop som under året har kommit att bestå utav:

 • Åke Johansson
 • Anders Olsson
 • Tommy Karlsson
 • Jan Johansson
 • Patrik Älgemon
 • Marina Robertsson
 • Per Kjellberg
 • Frank Mattsson
 • Gunnar Dahlin
 • Stefans Skoog
 • Rikard Skoog

Några av dessa var med redan från start och sedan har arbetsgruppen vuxit sig större under tiden.

Den 5:e september 2011 var föreningen registrerad vid Bolagsverket och nu kunde ”medlemsraggandet” och förberedande arbetet inför denna årstämma påbörjas. Det riktiga startskottet blev ett stormöte i Bullaregården den 9:e september där över 200 deltog och fick information om föreningen och hade möjlighet att ställa frågor.
Efter detta möte hade föreningen redan drygt 60 medlemmar.

Under hösten och egentligen ända fram till maj har medlemsrekryteringen fortsatt och stigit till 293 registrerade fastigheter vilket är en fantastisk uppslutning. Dock finns det fortfarande flera fastigheter kvar i vårt tilldelade område och vi tror att antalet kan öka ytterligare.
Ju fler fastigheter, desto fler medlemmar att dela upp stamnätskostnaderna på vilket alltså resulterar i lägre kostnad per medlem.

Under vintern, då vi börjat få en känsla för hur många medlemmar vi kan tänkas bli, gjordes en ansökan till länsstyrelsen för att få ta del av glesbygdsbidraget. I mars blev vi beviljade detta bidrag. Det ska tilläggas att vi var bland de sista föreningarna som fick bidrag i denna omgång. Flera av grannföreningarna måste vänta till nästa utbetalningsomgång som man ännu inte vet när den kommer äga rum. Skulle föreningsstämman välja att inte gå vidare med projektet skulle detta bidrag istället hamna hos nästa förening i kön. Skulle vi sedan vilja göra ett nytt försök hade vi snällt fått ställa oss sist i kön bland de som inte blivit beviljade.

Finansiering

I april togs en kalkyl fram baserat på 277 medlemmar. Baserat på detta antal så skulle det se ut som följer:

 • Bruttokostnad på 35 000 kr/medlem
 • Efter Länsstyrelsen bidrag 22 000 kr/medlem
 • Efter kommunens beräknade satsning 18 500 kr/medlem

Det togs även fram en grov kalkyl baserat på om vi skulle bli 350 medlemmar:

 • Bruttokostnad på 30 000 kr/medlem
 • Efter Länsstyrelsen bidrag 20 000 kr/medlem
 • Efter kommunens beräknade satsning 17 500 kr/medlem

Redan nu har vi alltså passerat dessa 277 medlemmar och är på god väg att få ner kostnaderna per fastighet.

Som förslag till stämman att besluta om, presenterade vi att den kalkylerade anläggningskostaden vid byggstart maximalt fick uppgå till 19 500 kr/medlem. Dvs. detta föreslog vi alltså skulle vara kostnadstaket.

Tjänster via fiber

byNets Marcus Ternstedt var med på stämman för att hjälpa till att svara på frågor men informerade även om hur tjänstepaketet kommer att vara utformat. Hans presentation var baserat på att man valde Telia då de är de som lämnar bäst priser till fiberföreningar i Sverige för tillfället. Avtalet är uppbyggt så att alla som väljer att köpa tjänster via fibern måste göra så av samma leverantör, alltså Telia i det här fallet. Avtalen täcknas på en fem-års period.

Telia har tagit fram ett grundpaket som är det minsta man måste köpa om man vill köpa tjänster via fiber. I paketet ingår internet, telefoni och TV för en total abonnemangskostnad på 299 kronor/månad. Nedan följer en beskrivning per tjänst.

Internet

Internethastigheterna som levereras i grundpaketet är 100Mbit ned och 10 Mbit upp. Dock är utrustningen som ingår, förberedd upp till 1 Gbit (ca 1000Mbit) och hastighet går att köpa till om så önskas. I framtiden,när tekniken görs tillgänglig, kommer även högre hastigheter kunna levereras.
I paketet följer en trådlös router med, en så kallad ”smartbox”, som gör det möjligt att ansluta mot internet både via kabel och trådlöst nätverk. Det ska dock tilläggas att det går att välja en router utan trådlös anslutningsmöjlighet om man exempelvis lider av elöverkänslighet.

Telefoni

Att byta till telefoni via fiber kommer inte att innebära att man måste byta telefoner. Telefonnätet i hemmet kommer att fungera som tidigare, under förutsättning att man drar en kabel från ”smartboxen” till första jacket i hemnätet. Telefonnumret behålls och inga egentliga skillnader kommer att märkas. Dock ringer man via fibern fritt, mot endast uppkopplingsavgift, till andra medlemmar i föreningen samt medlemmar i övriga föreningar med samma avtal gentemot Telia.

TV

I grundpaketet så ingår Kanalpaket Lagom (klicka här för att läsa mer på Telias hemsida).
Detta paket kan sedan utökas och anpassas hur man vill.
Till varje TV behöver man en box och denna TV-box måste anslutas mot ”smartboxen” via kabel. Man kan också ansluta TV-boxen trådlöst men detta är en tilläggstjänst som kostar extra.
Med i abonnemanget ingår det två TV-boxar, men man kan ha upp till fem boxar i ett hushåll mot tilläggsavgifter.
Med fiber-tv så kan du även utnyttja så kallade ”On demand”-tjänser. Detta innbär att man kan hyra ex. film och sportevenemangssändningar bekvämt i TV:n från TV-soffan..

Om man ska köpa tjänster via fibern så ingår alltså dessa tre funktioner i grundpaketet. Dessa tjänster går ej att dela upp och köpas var för sig men däremot går alla att utöka och anpassa efter behov.

Tidplan

Klicka på bilden/tidplanen för förstorning. Bilden presenterar tiden fram till april 2013 men arbetet fortsätter även under sommar och höst.

Som ni kan se på tidplanen så är det nu dags att samla in anslutningsavtal. Avtalen kommer att skickas ut med post och ska vara återsända senast 15:e juni. Skriv under båda kopiorna och returnera den ena kopian till föreningen.
Det är viktigt att vi får tillbaka dessa så snart som möjligt!

Därefter, när vi vet vilka medlemmar som verkligen ska vara med, gäller det att göra en finare projektering för fibersträckningen tillsammans med markägare och få markavtalen underskrivna. Först därefter kan fortsatt arbete mot länsstyrelse och entreprenadfirmor att fortgå.
För att finanisera det hela kommer vi begära insatsen under resans gång iform av ägartillskott, där det första kommer att vara på 10 000 kr och ska inbetalas under augusti månad.
Det andra ägartillskottet kommer att vara på 5 000 kr och vi beräknar att inte inbetalningen kommer att behöva göras förrän under februari 2013. Det tredje skjuter vi tillsvidare på framtiden och vi vet inte heller om det kommer att behövas, eller hur stort det kommer att vara.
Men självklart kommer det inte överstiga de 4 500 kr, dvs totalt de 19 500 kr, som vi satt som maxbelopp.

Vi tror att projektet kan vara i hamn under hösten 2013.

Övriga kostnader

Under presentationen informerades även att man, utöver tjänstekostnaderna på 299 kr, från föreningens håll, tar en avgift på 51 kr/månad, alltså 350 kr totalt.
Denna avgift kommer att användas för att bygga upp en kassa för underhåll och uppgradering av nätet.

Övriga frågor

Hur gör man när man äger flera fastigheter och vad innebär det för kostnader?

Om man har flera fastigheter med olika fastighetsbeteckningar så kommer alla dessa beläggas med en insats per fastighet, alltså hanteras som fristående fastigheter.
Har man istället flera hus på samma fastighetsbeteckning, som man vill ansluta var för sig mot nätet, så kan dessa övriga hus, per styck, kosta som minst 5000 kr + moms men som mest en insats till, beroende på den faktiska kostnaden för att ansluta huset.
Det ska tilläggas att det är mycket viktigt att registrera även dessa övriga hus så snart som möjligt för projekteringens skull. Då detta eventuellt kan resultera i annan fibersträckning beroende på hur stor fastigheten är.

Finns det några avsikter att på sikt sälja nätet till t.ex. kommunen?

Nej några sådana planer finns inte. Vi tycker det är viktigt att påpeka att vi bygger nätet för oss.
Och det är för oss själva, som medlemmar i föreningen, som vi tillsammans investerar pengar i projektet.
Däremot kan man ju tänka sig att man öppnar för samarbete mot liknande grannföreningar. Delvis för att tillsammans undehålla nätet men också för att, när femårs-perioden löpt ut, förhandla fram bättre priser hos Telia eller någon av Telias konkurrenter.

Dras fibern ända fram till husväggen?

Det vi ser till är att fibern dras fram till tomten, alltså där gräsmattan börjar. Därefter är det inte alla som vill ha en stor grävmaskin som kör in och kör sönder trädgården. Men om möjlighet finns att enkelt kunna plöja ner fibern i trädgården kommer detta såklart kunna göras, om det inte innebär omotiverat merarbete.21