Här ska mätas in!

Publicerat den Uppdaterat den

Försök med inmätning (se bild nedan) avrapporterades. Tre nya medlemmar godkändes.

IMG_0621

Uppdatering

Publicerat den Uppdaterat den

292 inbetalningar har kommit in, men fortfarande saknas ett tiotal från personer som skrivit på avtalen. Arbete med markavtal, tillstånd från myndigheter

Besök från Blågrön Fiber

Publicerat den Uppdaterat den

Alf Sifversson från Blågrön Fiber berättade om sina erfarenheter från föreningsarbetet. 288 inbetalningar har kommit in.