Bli medlem

För att kunna ta del av detta fiberprojekt så måste du som är intresserad göra en intresseanmälan som ej är bindande. Medlemsinsatsen är 100 kronor samt medlemsavgiften 200 kronor / kalenderår.

Styrelsen har beslutat att minsta anslutningsavgift kommer vara den reella anslutningskostnaden men som minst 23 500 SEK.
Klicka här för ladda hem blanketter och information!